999FM

999FM

Stiwdiobox

999FM, a podcast from Dyfed-Powys Police that bridges the gap between what you hear and the questions you may have about safety, policing and community. An informal chat, bringing together inquisitive members of the public, with subject matter experts across policing. They’ll ask the questions that you may have and share their collective knowledge to find answers. Podlediad gan Heddlu Dyfed-Powys sy’n pontio’r bwlch rhwng yr hyn rydych chi’n clywed a’r cwestiynau a allai fod gennych am ddiogelwch, plismona a’r gymuned. Sgwrs anffurfiol, gan ddod ag aelodau chwilfrydig o’r cyhoedd ac arbenigwyr pwnc ar draws y maes plismona at ei gilydd. Byddant yn holi’r cwestiynau a allai fod gennych ac yn rhannu eu gwybodaeth er mwyn canfod atebion.

Categorias: Para toda la familia

Escuchar el último episodio:

Rydyn ni’n sgwrsio â’ch plant am bob math o bethau yn yr ysgol er mwyn helpu i’w cadw’n ddiogel, ac rydyn ni eisiau’ch helpu i barhau a’r sgwrs honno adref. Â’r Nadolig yn agos iawn a theclynnau’n pwyso’n drwm yn sach Siôn Corn, mae’r podlediad peilot hwn gan Heddlu Dyfed-Powys yn dod â Rhaglen Graidd Cyswllt Ysgolion Cymru Gyfan, swyddog heddlu o dîm ymchwilio ar-lein mawr ei glod yr heddlu, a rhieni plant ysgol at ei gilydd. Maen nhw gyd yn cael sgwrs dros ddishgled am y ffordd mae eu plant yn defnyddio technoleg newydd. Maent yn ystyried yr heriau o gadw un cam ar y blaen, a’r adnoddau sydd ar gael i’w helpu i wneud y mwyaf o’r byd ar-lein.

Episodios anteriores

  • 2 - DIOGELWCH AR-LEIN – CADW I FYNY Â’R PLANT 
    Fri, 13 Dec 2019
  • 1 - ONLINE SAFETY – KEEPING UP WITH THE KIDS 
    Fri, 13 Dec 2019
Mostrar más episodios

Más podcasts para toda la familia argentinos

Más podcasts para toda la familia internacionales

Filtrar podcasts por categoría