ชมรมผลดี Official (โจโฉ เสียงธรรม)

ชมรมผลดี Official (โจโฉ เสียงธรรม)

โจโฉ เสียงธรรม

สื่อคุณธรรม บันทึกเสียงโดย.. โจโฉ เสียงธรรม (อริยคุณ พุทธะธรรม) || ; ติดต่อ ติดตาม ร่วมบุญ ดาวน์โหลด โปรดดูที่ www.โจโฉ.net , jozhoth.blogspot.com , www.jozho.net |:| || ติดตามทางยูทูบได้ที่ youtube.com/user/MrJozho ร่วมจัดทำเรื่องต่อไป ดูที่เพจหลัก facebook.com/jz.net "การให้ธรรมะ ชนะการให้ทั้งปวง" ขอทุกท่านเจริญในกุศลยิ่งขึ้นไป :: Tel-Line : 0864009749 (9.00-19.00 น.) ขอบพระคุณทุกกำลังใจที่มีให้กันเสมอมา และทุกการติดตามผลงานของชมรมผลดีนะครับ (ไลน์ไอดี jzserum และเบอร์โทรหน้าแผ่นเลิกใช้แล้ว โปรดระวังคนแอบอ้างเป็นโจโฉ หรือคนของชมรม กรุณาติดต่อตามเบอร์+เว็บที่ลงไว้นี้เท่านั้น)

Categorias: Arte

Escuchar el último episodio:

"ศีล วินัย สิกขาบท" คำสอนและหลักปฏิบัติที่เกี่ยวกับข้องกับสังคมในขั้นศีล เป็นเรื่องใหญ่ มีขอบเขตกว้าง เป็นระบบการควบคุมชีวิตด้านนอก เป็นความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมและระหว่างมนุษย์ด้วยกัน เอื้ออำนวยให้บำเพ็ญกิจที่ดีงามยิ่งขึ้นไป เพื่อบรรลุจุดหมายสูงสุดของชีวิต เป็นสิ่งที่ต้องศึกษาให้เข้าใจ ถึงเจตนารมณ์ของพระพุทธศาสนาเพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไป || พุทธธรรม ฉบับปรับขยาย ชีวิตที่ดีเป็นอย่างไร บทที่ ๑๙ บทความประกอบที่๒ ศีลกับเจตนาทางสังคม || สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) || อ่านโดย #อริยคุณ เพจหลัก (fb) https://facebook.com/jz.net

(YT) https://youtube.com/user/MrJozho

(TT) https://www.tiktok.com/@jozho.net

(โจโฉ.net & jozho.net) https://jozhoth.blogspot.com


#ตัวอย่างหัวข้อภายใน : อธิบายคำสำคัญในชุดของศีล คือศีล วินัย สิกขาบท , ศีลระดับธรรม ,ศีลระดับวินัย , ตัวอย่างหลักปฏิบัติที่มุ่งเพื่อเชิดชูธรรมความดีงามและประโยชน์สุขของสังฆะและสังคม, การกราบไหว้ตามแก่อ่อนพรรษา ,พุทธบัญญัติห้ามภิกษุอวดอุตริมนุสสธรรม ,ทำไมจึงทรงยกย่องสังฆทานว่ามีผลมากที่สุด , หัวใจของวินัย , วินัยในความหมายที่กว้างใหญ่เลยจากศีล , ความหมายบางอย่างของวินัย ,การปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขของพหูชน , การเคารพตามอายุสมาชิกภาพ , ความเคารพธรรม เคารพวินัย ฯลฯ


ร่วมจัดทำโดย

เจ้าภาพหลัก

ครอบครัว "สินธวัชต์"

ศิริรัตน์ อัศวมงคลพันธุ์

ณภัทชา ถวิลกมลภัส


*เจ้าภาพรอง

ครอบครัว ศรีโภคา

ครอบครัว เอี่ยมวงศรี

ครอบครัว สิ้วอินทร์

สุเมธ คุ้มวงษ์

วิชญาฎา มุ่งวิชา

ญาณินท์ เวียงเกต


ครอบครัว เกิดสุคนธ์

ครอบครัว เจริญวงศ์

ฉันทนา เบิกบาน ซอพพา

ธัชวดี ภมรานนท์

ทิพย์สุดา วรรณะ

กิตติพร ตรีศุภกานต์


-----------------


พีระพัฒน์ อุตรสฤษฏิกุล

อภิชาติ ศรีรัตนอร่าม

พูนศรี ช่างพินิจ


กัญญณัช ทองบุญ

ครอบครัว ทรงพล

ครอบครัว ขวัญเพชร

กณิยา บุญธกานนท์

ปุณยนุช อินทะนิล


--------------

ครอบครัว งามสุริยะพงศ์

ครอบครัว คำสุภา

ครอบครัว สินสมบัติ

รจนา มณฑาทิพย์กุล

ภารดี สมานสุวรรณ

นราพร นาคะเกศ

นนท์ณัฏฐ์ จันทรเนตร

ชัยยุทธ อ่อนอินทร์


Nalinpas Gluay

Ordsaeb Thamanoon

Tanakarn Rojjanapuvadech

Kudalad Chumthong

Sudaporn Tongsiri

ฯลฯ ไม่ประสงค์ออกนาม


ขอทุกท่านร่วมอนุโมทนา

การให้ธรรม ชนะการให้ทั้งปวง

Episodios anteriores

 • 208 - พุทธธรรม ๑๙. ศีล วินัย สิกขาบท : เจตนารมณ์ทางสังคม || ป. อ. ปยุตฺโต (ฉบับปรับขยาย) .. เข้าใจจุดประสงค์แห่งศีลให้ถูกต้อง เพื่อเข้าใจธรรมได้ตรงทาง || อ่านโดย #อริยคุณ (โจโฉ) ชมรมผลดี 
  Thu, 14 Sep 2023
 • 207 - ปาฏิหาริย์มีได้อย่างไร ? : พร รัตนสุวรรณ :: [ไขปัญหาเรื่องลี้ลับ พลังจิต โอปปาติกะ ผี&เทวดา เจ้ากรรมนายเวร ระลึกชาติ ฮวงจุ้ย วัตถุมงคล การทำนาย รูปติดวิญญาณ วิบากกรรม ฯลฯ] 
  Sun, 27 Aug 2023
 • 206 - พุทธธรรม [๑๘].. โสดาบัน : จุดหมายแรกที่ควรรู้ให้ชัด และเพียรไปให้ถึงให้ได้ หรือใกล้ที่สุดในชาตินี้ 
  Sat, 29 Jul 2023
 • 205 - ตาสว่างรับอรุณ-ดังตฤณ "ชุดรวม 4" รวมวิธีแก้ทุกข์ด้วยหลักกรรม แนวปฏิบัติธรรมดูจิต เจริญสติ ฯลฯ || อ่านโดย.. อริยคุณ (โจโฉ) 
  Sat, 22 Jul 2023
 • 204 - ความว่าง - สุญญตา : พุทธทาสภิกขุ || อริยคุณ (โจโฉอ่าน) 
  Wed, 12 Jul 2023
Mostrar más episodios

Más podcasts arte argentinos

Más podcasts arte internacionales

Filtrar podcasts por categoría