ชมรมผลดี Official (โจโฉ เสียงธรรม)

ชมรมผลดี Official (โจโฉ เสียงธรรม)

โจโฉ เสียงธรรม

สื่อคุณธรรม บันทึกเสียงโดย.. โจโฉ เสียงธรรม (อริยคุณ พุทธะธรรม) || ; ติดต่อ ติดตาม ร่วมบุญ ดาวน์โหลด โปรดดูที่ www.โจโฉ.net , jozhoth.blogspot.com , www.jozho.net |:| || ติดตามทางยูทูบได้ที่ youtube.com/user/MrJozho ร่วมจัดทำเรื่องต่อไป ดูที่เพจหลัก facebook.com/jz.net "การให้ธรรมะ ชนะการให้ทั้งปวง" ขอทุกท่านเจริญในกุศลยิ่งขึ้นไป :: Tel-Line : 0864009749 (9.00-19.00 น.) ขอบพระคุณทุกกำลังใจที่มีให้กันเสมอมา และทุกการติดตามผลงานของชมรมผลดีนะครับ (ไลน์ไอดี jzserum และเบอร์โทรหน้าแผ่นเลิกใช้แล้ว โปรดระวังคนแอบอ้างเป็นโจโฉ หรือคนของชมรม กรุณาติดต่อตามเบอร์+เว็บที่ลงไว้นี้เท่านั้น)

Categorias: Arte

Escuchar el último episodio:

พุทธธรรม-ฉบับปรับขยาย  บทที่ ๙ "หลักการสำคัญ ของการบรรลุนิพพาน" : สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)  จากต้นฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๕๕   พุทธพจน์แสดงหลักบรรลุมรรคผล-นิพพาน  1.หลักทั่วไป  2.หลักสมถะที่เป็นฐาน  3.หลักวิปัสสนาที่เป็นมาตรฐาน , ความต่างของพระอริยแต่ละระดับ,  สรุปหลักปฏิบัติตามนัยแห่งคัมภีร์วิสุทธิมัคค์ , ปัญหาเกี่ยวกับการบรรลุธรรม ฯลฯ  แนะนำให้ฟังตั้งแต่บทเริ่มต้นพุทธธรรม บทนำสู่พุทธธรรม พุทธธรรมเฉพาะภาพรวม   ก่อนเป็นบทที่ 1 แล้วฟังขึ้นไปตามลำดับ จะดีที่สุด  ฟังเสียงอ่านทั้งหมดที่นี่ (คลิก)

จัดทำเพื่อเป็นธรรมทานโดย

(เจ้าภาพหลัก)

"ครอบครัว สินธวัชต์"

ณภาภัช สกุลณะมรรคา

สิริรัตน์ ใหม่สุวรรณ์


(เจ้าภาพรอง)

คุณแม่กาศ ชำนาญแป้น

อภิรัตน์ เคราส์ (Krauss)

น้ำอ้อย เซเมอร์

ครอบครัว เอี่ยมวงศรี

ญาณินท์ เวียงเกตุ

ชุมพล สกุลร่มโพธิ์ชัย

ธนรมย์ คงพิริยะพุฒิ

ครอบครัว ทรงพล


(เจ้าภาพร่วม)

พนอมรักษ์ เพชรเสถียร

ชนน ช่างพินิจ

ครอบครัว ศรีโภคา

ฐิติยา วัฒนานิมิตกูล

สุเมธ คุ้มวงษ์

วนัสสุดา บัวจูม

ปิยพงษ์ คล้ายคลึง


สิงห์ทอง เหลืองเจริญกิจ

ภาวนา เหลืองเจริญกิจ

กรศนันท์ เหลืองเจริญกิจ

เจนวิชช์ เหลืองเจริญกิจ

พลอยไพลิน สุทธิเดช


วันทนา ฉกะนันท์

วิไลวรรณ กุลเพิ่มทวีรัชต์

ครอบครัว อารีหนู

ครอบครัว มนต์สา

ครอบครัว อ้อนดิษฐ์

คุณแม่บู่ นาคมาตร์

นราพร นาคะเกศ

กัญ ศรีวิชชุพงษ์

ครอบครัว งามสุริยพงศ์

ธีรวุฒิ สายมาแก้ว

ณัฐนวพร
ธนาศุภเศรษฐ์

ครอบครัว คำสุภา

อังคณา มณฑาทิพย์กุล

ครอบครัว โถวสกุล

ธนิดา อ่อนน้อม

ศรีลัลนา แดงทองดี

Thitirat T James

ฯลฯ (ไม่ประสงค์ออกนาม)

ขอทุกท่านร่วมอนุโมทนา

"การให้ธรรม ชนะการให้ทั้งปวง"

"อ่านพุทธธรรมออนไลน์"

https://book.watnyanaves.net/buddhadhamma

"หนังสือ:สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์"

https://www.watnyanaves.net/th/book_list

ติดต่อ ร่วมบุญ ฯลฯ

โจโฉ.net (เว็บใหม่)

jozho.net (เว็บเก่า)

เฟซบุ๊ก แฟนเพจ

(ดูงานที่จะทำล่าสุดที่นี่)

facebook.com/jz.net

Episodios anteriores

 • 177 - พุทธธรรม บทที่ ๙.หลักสำคัญ-บรรลุนิพพาน (ลักษณะพิเศษ ปัญหา-จุดมักเข้าใจผิด) 
  Thu, 29 Sep 2022
 • 176 - ตาสว่างรับอรุณ-ดังตฤณ "ชุดรวม 1" (EP.01-100) : ข้อคิดหลักธรรม-กรรม ฯลฯ 
  Sun, 25 Sep 2022
 • 175 - ปฏิปัตติ วิภังค์ [ธัมมานุธัมมปฏิบัติ ๓] 
  Wed, 14 Sep 2022
 • 174 - ปฏิปัตติ วิภาค (ธัมมานุธัมมปฏิบัติ ๒)  
  Mon, 12 Sep 2022
 • 173 - สมถะ-วิปัสสนา &วิมุตติ: พุทธธรรม ๘ (ฉบับปรับขยาย ป. อ. ปยุตฺโต) 
  Sat, 10 Sep 2022
Mostrar más episodios

Más podcasts %(arte)s argentinos

Más podcasts arte internacionales

Filtrar podcasts por categoría