SBS Tigrinya - ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

SBS Tigrinya - ኤስ.ቢ.ኤስ ትግርኛ

SBS

Independent news and stories from SBS Audio, connecting you to life in Australia and Tigrinya-speaking Australians. - ነጻ ዜናን ሓበሬታትን እናቕረበ ምስ ህይወት ኣብ ኣውስትራሊያን ምስ ትግርኛ ዝዛረቡ ኣውስትራሊያዊያን ዘራኽበኩም።

Radio: SBS Chill

Categorias: Noticias y política

Escuchar el último episodio:

ናይ ሰኑይ 25 መስከረም 2023 ምሉእ ትሕዝቶ፡ ካብ ህንዲ ክፍለዩ ናይ ዝደልዩ ኣባል ሲክ ዝኾነ ሃርዲፕ ሲንግ ኒጃር ኣብ መሬት ካናዳ ምስ ተቐትለ ፡ ህንዲ ን ዜጋታት ካናዳ ቪዛ ምሃብ ኣቋሪጻ። ቀዳማይ ሚኒስተር ካናዳ ጃስቲን ትሩዶ ፡ ነቲ ብዛዕባ ሞት ነጃር ዝምልከት ኣብ ዝግበር መርመራ ህንዲ ኽትተሓባበር ጸዊዑ ኣሎ ።ነዚ ንካናዳን ህንድን ኣብ ዘይምስምማዕ ኣብጺሕወን ዘሎ ጉዳይ ዝድህስስ ሓደ ትሕዝቶ ኣለና። ልኡኽና ካብ ዝለኣኸልና ጸብጻብ ኣርእስታት፦ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ጎንደር ኣብ ልዕሊ ዕጡቓት ፋኖ ስጉምቲ ከም ዝወሰደ ኣፍሊጡ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝቐጸለ ብዛዕባ ግድብ ህዳሰ ዝምልከት ንኽልተ መዓልታት ዝቐጸለ ድርድር ብዘይ ፍረ ተዛዚሙ። ኣብ ኢትዮጵያ ተሓታትነት ክረጋገጽ ሕብረት ኣውሮጳ ጸዊዑ። ኣብ ኣስመራ “ሓያል ጻዕሪ ንምርግጋጽ ብቑዕን ውሑስን ቀረብ ዘርኢ ስርናይን ዕፉንን” ብዝብል ቴማ፡ ሃገራዊ ዋዕላ ስርናይን ዕፉንን፡ ተሳሊጡ። ሚኒስትር ምክልኻል ኣሜሪካ ምስ ፕረዚደንት ሶማል ኣብ ጁቡቲ ተመያይጡ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ፡ ሃገራት ኣውሮጳ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዝያዳ ተጻዋርነት ከርእያ ጸዊዖም። ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ናይ ኢብራሂም ዓሊ ካብዝድህስሶም ዜናታት ስፖርት፥ * ትዕግስት ኣሰፋ ሓድሽ ክብረወሰን ማራቶን ደቀንስትዮ ዓለም ብምምዝጋብ ኣብ ከተማ በርሊን ተዓዊታ፣* ኣብ ቅድድም ብሽግለታ ፓሪስ-ሾውኒ ኤርትራዊ ቢንያም ግርማይ ዝድነቕ 7ይ ወጺኡ፣* ኤርትራ ኣንጻር ሞሮኮ ኣብ መጻረዪ ግጥም ንዋንጫ ዓለም ክትራኸብ ኣብ ዝተመደበትሉ ንሓያሎ ዓመታት ኣህጉራውያን ግጥማታ ብዘይምክያዳ ኣብ ተርታ ሃገራት ኩዕሶ እግሪ ዓለም ከይተኻተተት ተሪፋ፣* ኣብ ቀዳማይ እግሪ ግጥም ኩዕሶ እግሪ ክለባት ኣፍሪቃ 'ካፍ ሻምፒዮንስ ሊግ' ምስራዊት ጋንታ ኣልኣህሊ ንኢትዮጵያዊት ጋንታ ቅዱስ ጊዮርጊስ 3-0 ስዒራታ፣* ኣብ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ኣሌክሳንደር ኢሳቕ ዝርከቦም ሸሞንተ ተጻወታ ሽቶታት ኣመዝጊቦም ኒውካስትል ዩናይትድ ንሸፊልድ ዩናይትድ ብገፊሕ 8-0 ስዒራታ፣ ሎሚ ሰኑይ ብምዃኑ ጣዕመ ዜማታት ከነቕርብ ኢና። ኣርእስታት ዜና፥ ** ካብ ሎሚ ጀሚሩ ኣብ መላእ ኣውስትራሊያ ርሑቕ ከባቢታት ናይ ድምጺ ደቀባት ኣብ ፓርላማ ዝግበር ምድማጽ ጀሚሩ። ** ፈረንሳይ ኣምባሳደራ ካብ ኒጀር ስሒባ ። ** ኣብ ኢትዮጵያ ተሓታትነት ክረጋገጽ ሕብረት ኣውሮጳ ጸዊዑ።

Episodios anteriores

 • 4677 - ቐጥታ ምሉእ ትሕዝቶ ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (25 መስከረም 2023) 
  Mon, 25 Sep 2023
 • 4676 - ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ጎንደር ኣብ ልዕሊ ዕጡቓት ፋኖ ስጉምቲ ከም ዝወሰደ ኣፍሊጡ። 
  Mon, 25 Sep 2023
 • 4675 - ትዕግስት ኣሰፋ ሓድሽ ክብረወሰን ማራቶን ኣመዝጊባ፣ ቢንያም ግርማይ ኣብ ፓሪስ 7ይ ወጺኡ፣ ግጥም ኣርሰናል-ቶተንሃም 2-2 ተዛዚሙ 
  Mon, 25 Sep 2023
 • 4674 - ወጥሪ ኣብ መንጎ ካናዳን ህንዲን መስርሕ ቪዛ ደው ክብል ኣብግቢሩ፥ መበኣሲአን እንታይ እዩ፧ 
  Mon, 25 Sep 2023
 • 4673 - ሓጸርቲ ዜናታት ኤስ ቢ ኤስ ትግርኛ (24 መስከረም 2023) 
  Sun, 24 Sep 2023
Mostrar más episodios

Más podcasts noticias y política argentinos

Más podcasts noticias y política internacionales

Otros podcasts de SBS Chill

Filtrar podcasts por categoría